Lammeren hebben nog geen weerstand tegen worminfecties en zonder preventieve maatregelen kunnen ze daar last van krijgen.
Zowel bij volwassen schapen en geiten als lammeren is infecties zichtbaar door dunne mest, slechte groei of hoesten, in geval van longwormen. In geval van bloedzuigende maagwormen, kan de infectie zo massaal worden dat de dieren aan bloedarmoede overlijden, zelfs zonder dat zij al dunne mest vertonen.

Tegen de wormen bij schapen bestaan diverse ontwormingsmiddelen. Een juiste dosering is noodzakelijk, mede om resistentie te voorkomen. Vanwege deze dreigende resistentie tegen ontwormingsmiddelen is het verstandig om van wei te wisselen en 4 x per jaar mestonderzoek te laten uitvoeren om zo min mogelijk middelen in te zetten.