Er komen verschillende soorten maag-darmwormen voor. Of deze wormen schadelijk zijn hangt af van het aantal wormen en van de soort. Sommige wormsoorten zijn schadelijker dan andere.

De spoelworm is een rondworm en komt vaak voor. De grote spoelworm verblijft in de dunne darm, waar de kleine spoelworm zich in de blinde darm bevindt. Beide soorten leven van het halfverteerde voedsel dat zich door het darmstelsel beweegt en dit voedsel wordt dus van de onze dieren ontnomen waardoor vermagering en verminderde groei voorkomen. Lintwormen zijn platwormen en leven vooral in de darmlumen, de holtes in de darmen, en voeden zich net als de spoelworm met het voedsel wat door de darmen wordt verwerkt. De haarworm, ook wel draadworm genoemd, hecht zich aan het slijmvlies in de dunne darm of slokdarm. Meestal veroorzaakt dit een ontsteking. Een Infectie van de haarworm kan leiden tot vermagering, bloedarmoede en bloederige diarree

Wormen en hun gastheren (onze Dieren) zijn vaak al miljoenen jaren samen geëvolueerd. Zij hebben er geen belang bij als de gastheer al te zeer verzwakt of sterft. Van nature heeft ieder dier wormen. Er is een bepaald evenwicht ontstaan. Pas als dit evenwicht verstoord is, treden er problemen op. Dit kan niet alleen gebeuren door een te hoge wormdruk als gevolg van intensieve begrazing/bevolking, maar ook door verzwakking van een dier door andere oorzaken.

Een andere factor is het te rigoureus ontwormen waarbij we proberen de wormen volledig te bestrijden omdat wormen ongewenst worden geacht. Het blijkt vrijwel onmogelijk om een wormsoort uit te roeien! Bovendien geldt voor veel wormsoorten dat een lichte besmetting meestal niet leidt tot ziekte. Daarentegen leiden lichte besmettingen in de meeste gevallen wel tot ontwikkeling van immuniteit waardoor oudere dieren de wormlast zelf onder controle kunnen houden. Wormbestrijding gaat dus niet zozeer om alle wormen uit te roeien, maar om wormbeheersing.

Bij mestonderzoek van de dieren word gebruik gemaakt van de Mc master methode.