Het wordt steeds belangrijker om parasieten op maat te bestrijden en niet meer om “blind” te behandelen tegen een parasitaire infectie. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is de ontwikkeling van resistentie in verschillende wormsoorten tegen een of meerdere werkzame stoffen in ontwormingsmiddelen. Dit probleem is anno 2009 het grootst bij Schapen en paarden, maar waakzaamheid is ook bij anderen diersoorten geboden. Mede naar aanleiding hiervan is per juli 2008 een receptplicht ingevoerd voor het gebruik van ontwormingsmiddelen. Daarmee wordt de rol van de mestonderzoek in de bestrijding van parasitaire infecties steeds belangrijker. Mestonderzoek is daarbij onontbeerlijk als ondersteuning voor het nemen van de juiste beslissingen.