De botvanger maakt het mogelijk mest te zeven met water (Dorsman methode) waardoor lever- en pensboteieren na bezinking van het spoelsel gevonden kunnen worden met een microscoop individueel mestonderzoek op leverbot geeft inzicht of een individueel dier een leverbotbesmetting heeft opgelopen en controleert op volwassen leverbot. Voor het onderzoek is minimaal 10 gram mest per dier nodig. Het advies is om tien tot twaalf weken na de infectie een individueel mestmonster te nemen. Daarnaast kan mestonderzoek op leverbot ingezet worden om te bevestigen of behandeling tegen leverbotinfectie effectief is geweest. Het advies is om, bij dieren waarbij actieve leverbot-infectie is vastgesteld, drie weken na de eerste behandeling tegen leverbot een mestmonster te nemen.

Naast individueel mestonderzoek is het ook mogelijk om een ‘meng’ monster te onderzoeken. Hierbij kan er van een kudde mest worden afgenomen. Dit mag maximaal van 5 dieren zijn.